Persiska är inte så svårt som man kan tro...

På webben finns massor av material om man vill lära sig persiska. Det finns ett antal olika nybörjar- och fortsättningskurser för utlänningar, både helt webbaserade och i pdf-format. Dessutom finns samtliga läroböcker för den iranska skolan tillgängliga som e-böcker. Problemet är bara att hitta rätt och välja bra material, att läsa allt i en lämplig ordning och, framför allt, att lyckas bemästra den arabiska skriften. Tyvärr tar de flesta läroböcker inte tillräcklig hänsyn till att det är ganska krävande att samtidigt lära sig både ordförråd, grammatik och den arabiska skriften. Anledningen är framför allt att den arabiska skriften inte använder bokstäver för ljuden a, e, o inuti ord, och att man därför måste kunna de ord man skall läsa för att veta hur de skall uttalas. En nybörjare som inte minns ett visst ord vet inte vilka vokaler som skall uttalas utan att titta i en ordbok med latinsk transkription. Om det är många svåra ord i texten blir detta en jobbig process. Det behändigaste är därför att först lära in stoffet med hjälp av en latinsk transkription och att först därefter vänja sig vid den arabiska skriften genom att läsa texter som man redan är bekant med. Här tillhandahålls därför latiniserade texter från några olika läromedel. Hoppa mellan de olika kurserna för att få omväxling.

Persiskans skrift och uttal
M. Nilsson

Persiska för nybörjare
M. Nilsson & F. Mogaddasi

Persian Basic Course
U.S. Defense Language Institute

Virtual Persian
New York University

Fársi bexánim
Läseböcker för den iranska skolan

Riázi
Matematikböcker för den iranska skolan

Olum e tajrobi
Naturkunskapsböcker för den iranska skolan

Ta'alimát e ejtemá'i
Samhällskunskapsböcker för den iranska skolan

Sagor och berättelser
International Children’s Digital Library

Musik
Texter, ordlistor och videoklipp från YouTube och liknande sajter