Persian Basic Course • Lesson 9

Nya ord

ta'atil ledighet, semester; ledig, stängd
xándan att läsa, att studera
mixánam jag läser, studerar
fársi persiska
moškel svår, problematisk
ásán enkel, lätt
zabán språk, tunga
dars lektion
hafte vecka
arteš armé
dust vän

Övningen är skapad av Dolores Meden.


Dialog

1.
fardá madrese ta'atil ast?
na, fardá madrese ta'atil nist.
2.
ce ruzhá'i madrese ta'atil ast?
šanbehá o yekšanbehá madrese ta'atil ast.
3.
dar ruz cand kelás dárim?
dar ruz šeš kelás dárim.
4.
dar in kelás ce mixánid?
dar in kelás fársi mixánim.
5.
zabán e fársi moškel ast?
na, zabán e fársi moškel nist.
6.
dars e diruz ásán bud?
na, dars e diruz ásán nabud.
7.
dar hafte cand ruz fársi mixánid?
dar hafte panj ruz fársi mixánim.
8.
án afsar e arteš ham fársi mixánad?
na, u fársi nemixánad.
9.
dust e šomá ce zabáni mixánad?
dust e man fársi mixánad.
10.
hamey e šágerdán fársi mixánand.
na, hamey e ánhá fársi nemixánand.


Repetition

1.
diruz madrese ta'atil bud?
bale, diruz madrese ta'atil bud.
2.
fardá ham ta'atil ast?
na, fardá ta'atil nist.
3.
diruz ce ruzi bud?
diruz yek-šanbe bud.
4.
ruz e yek-šanbe fársi mixánid?
na, ruz e yek-šanbe fársi nemixánim.
5.
diruz dust e šomá dar madrese bud?
na, diruz u dar madrese nabud.
6.
dar hafte cand ruz kelás dárid?
dar hafte panj ruz kelás dárim.
7.
zabán e fársi xeyli ásán ast?
na, zabán e fársi xeyli ásán nist.
8.
fardá dar madrese fársi mixánid?
bale, fardá dar madrese fársi mixánam
9.
emruz šágerdán e in kelás fársi mixánand?
bale, emruz ánhá fársi mixánand.
10.
šomá afsar e arteš hastid?
bale, man afsar e arteš hastam.


Drill

1. man fársi mixánam.
2. to fársi mixáni.
3. u fársi mixánad.
4. má fársi mixánim.
5. šomá fársi mixánid.
6. ánhá fársi mixánand.

šomá fársi mixánid?
na, man fársi nemixánam.

ánhá fársi mixánand?
bale, ánhá fársi mixánand.

ki fársi nemixánad?
sarván jonz fársi nemixánad.

ce ruzhá'i madrese baste ast?
šanbehá o yek-šanbehá madrese baste ast.

ce ruzhá'i kelás nadárim?
šanbehá o yek-šanbehá kelás nadárim.


Frågor

1. do-šanbe ta'atil ast?
2. emruz fársi mixánid?
3. cand afsar e arteš dar in kelás dárim?
4. se-šanbe o cahár-šanbe ta'atil bud?
5. hamey e šágerdán fársi mixánand?
6. zabán e fársi mošqel ast?
7. ki fársi mixánad?
8. u ce mixánad?
9. emruz šeš kelás dárim?
10. fardá cand kelás dárid?
11. diruz dust e šomá injá bud?
12. fardá šomá kojá hastid?
13. ce ruzhá'i madrese dárid?
14. dar hafte cand ruz fársi mixánid?
15. ki diruz dar madrese nabud?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar