Persian Basic Course • Lesson 16

ba'ad az efter
dišab i går kväll
parišab i förrgår kväll
sinamá bio
xáhar syster
pedar far
mádar mor
dars lektion
sál år
u cand sál dárad? Hur gammal är han/hon?
yád gereftan att lära sig
yád migiram jag lär mig
-at din (poss.)
raftam jag gick, åkte
zohr middag, lunchtid, kl. 12
ba'ad az zohr eftermiddag, på eftermiddagen
barádar bror
ketábam = ketáb e man min bok
ketábat = ketáb e to din bok
ketábaš = ketáb e u hans, hennes bok
ketábemán = ketáb e má vår bok
ketábetán = ketáb e šomá er bok
ketábešán = ketáb e išán deras bok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar