Persian Basic Course • Lesson 22

Här finns en inläsning av lektionen. Observera dock att texten inte läses upp exakt som den är skriven, utan att uppläsningen innehåller ett antal avvikelser som är av talspråklig karaktär.

zadan att slå
mizanam jag slår
harf zadan att prata
harf mizanam jag pratar
kami lite
án sarbáz cetor? och den där soldaten då?
behtar bättre
behtarin bäst
rásti förresten
madresey e zabán e arteš arméns språkskola
hefz kardan att memorera, att lära in
hefz mikonam jag lär in, memorerar
taqriban ungefär
xošbaxtáne lyckligtvis
cun därför att, eftersom
esteráhat kardan att vila, att koppla av
esteráhat mikonam jag vilar, kopplar av
šenáxtan att känna, att känna igen
mišenásam jag känner, känner igen
dustán = dusthá vänner
yeki den ena
yeki az en av, den ena av
ettefáqan av en tillfällighet, av en slump
gerán dyr
gerántar dyrare
gerántarin dyrast
gerántar az hame / az hame gerántar dyrast av allt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar