Persian Basic Course • Lesson 18

motešakkeram jag är tacksam
lotf vänlighet
az loft e šomá xub ast tack för ni frågar
bidár šodan att vakna
bidár mišavam jag vaknar
piš az före
piš az ámadan innan man kommer (before coming)
ruznáme tidning
dánestan att veta
midánam jag vet
faránse franska språket
talaffoz uttal
neveštan att skriva
minevisam jag skriver
sarjuxe korpral

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar