Persian Basic Course • Lesson 19

Här finns en inläsning av lektionen. Observera dock att texten inte läses upp exakt som den är skriven, utan att uppläsningen innehåller ett antal avvikelser som är av talspråklig karaktär.

key när
šoru' šodan att börja
šoru' mišavad det börjar
sar e på, vid
sar e sá'at e hašt klockan åtta (precis 8.00)
tamám šodan att sluta, att ta slut
tamám mišavad det slutar, det tar slut
áxar sista
táze ny, färsk
gereftan att ta, att få
migiram jag tar, jag får
áyá partikel som inleder ja/nej-fråga
emtehán prov, tentamen
dore repetition ***
šafáhi mintlig
katbi skriftlig
dáštan att ha
dáram jag har
ásán lätt, enkel
ásántar enklare, lättare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar