Afghansk dari

En språkform, som är så nära besläktad med standardpersiskan att den oftast betraktas som en regional variant av persiskan, talas av en betydande del av befolkningen i Afghanistan. Denna språkform benämns dari (eller fársi dari) och kan allmänt sägas vara en aning mera konservativ än den iranska standardpersiskan. Skillnaden mellan språkformerna kan liknas vid skillnaden mellan rikssvenskan och finlandssvenskan. Dari talas som modersmål av cirka hälften av den afghanska befolkningen och är även det dominerande språket i huvudstaden Kabul. För den som vill höra hur dari låter finns t.ex. ljudfilerna till Dari Basic Course. En mycket karakteristisk skillnad är att man i dari uttalar [w] i stället för den iranska persiskans [v].


Ordböcker
  • Bulkin, Carleton (2010) Dari-English / English-Dari Practical Dictionary. New York: Hippocrene Books. 571 pp. ISBN 9780781812474.
  • Awde, Nicholas (2003) Dari-English / English-Dari Dictionary & Phrasebook. New York: Hippocrene Books. 230 pp. ISBN 978-0781809719.


Läroböcker


Grammatik
  • Yameen, Mohammad Hussain (2010) A Modern Dari Grammar. Dunwoody Press. 539 pp. ISBN 978-1-931546-80-5.
  • Farhâdi, Abd-ul-Ghafûr (1955) Le persan parlé en Afghanistan : grammaire du kâboli : accompagnée d'un recueil de quatrains populaires de la région de Kâbol. Paris: En dépôt à la Librairie C. Klincksieck. 150, 44 s.