Ordböcker

On-line

Böcker & pdf

 

Svenska-persiska-svenska 
Dessvärre finns inte någon riktigt stor och bra persisk-svensk ordbok avsedd för svenskar. För den som inte har problem med att läsa danska rekommenderas varmt den persisk-danska ordboken av Fereydun Vahman. Den är mycket bra och dessutom riktigt billig, ca 350 kr hos Adlibris.
 • Nilsson (under arbete) Kort persisk-svensk ordlista
 • Behrooz, Akbar (2008) LEXIN. Svensk-persiskt lexikon. Stockholm: Skolverket. 1122 s. ISBN10: 9172290455. ISBN13: 9789172290457.
 • Golrang, Akbar (1999/2003) Golrangs svensk-persiska ordbok. Akbar Golrangs förlag. 1044 s. ISBN 9197363421.
 • Behrooz, Akbar (1995/2002) LEXIN. Svensk-persiskt lexikon. Stockholm: Skolverket. 990 s. ISBN 9189314131.
 • Poorsarajian, Mohsen [Måsen Carlsson] (1993) Stora persisk-svenska ordboken. Uppsala: Farsi AB. 777 s. ISBN 9197074675.
 • Ghobadi, Chokofeh (1993) Persiska. Vilket verb, vilken preposition? Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN 9173827045. (HisBib)
 • Soltani, Mahmoud (1990) Persisk-svensk ordbok. Uppsala: MaSo Översättningsbyrå. 348 s. ISBN 9179709133.
 • Ghobadi, Chokofeh (1990) Ordlista för tolkar. Svenska-persiska. Stockholm: Utbildningsförlaget. 155 s. ISBN 9147033959. (HisBib)
 • Parsay, Keuomars (1990) Svensk-persisk ordbok. Tehran: Ishraqi. 738 s.
 • Sahrâiyân, Mohammad Jafar (1988 [1367]) Farhang e fârsi-suedi. Tehrân: Entešârât e Ešrâqi. 401 s.
 • Poorsarajian, Mohsen (1988) Stora svensk-persiska ordboken. Uppsala: Farsi AB. 1106 s. ISBN 9197074659.
 • Ghorashi, Fereydoon, Cecilia Fasth & Anita Kannermark (1989) Goda grunder. Svensk-persisk ordlista. Lund: Kursverksamhetens förlag. 192 s. ISBN 91-7434-293-2
 • Sohrabi, Bahram (1987) Parlören persisk-svensk. Uppsala: Förlaget Farsi. 143 s. ISBN 91-9746-6-7. (HisBib)
 • Razavi, Mohsen, Madjid Falamaki & Mohsen Omana (19??) Daneshdjo: Svensk-persisk ordbok. Nässjö: Ávesta bokförlag. 370 s. ISBN 91-971010-0-1.
 • Moghaddom, Vahid Saberi (19??) Svensk-persisk ordbok. ISBN 964-06-8364-7.

  Norska-persiska-norska
  • Amarloui, Mano (2005) Stor persisk-norsk ordbok. Oslo: Kunnskapsforlaget. 1004 s. ISBN 9788257316211.
  • Amarloui, Mano (1990) Stor norsk-persisk ordbok. Oslo: Universitetsforlaget. 784 s. ISBN 9788200029755.

  Persiska-danska
  • Vahman, Fereydun & Claus V. Pedersen (1998) Persisk-dansk ordbog. København: Gyldendal. 920 s. ISBN 9788700287563.

  Engelska-persiska-engelska
  • Aryanpur Kashani, Manoochehr (2002) The Aryanpur Progressive Persian-English Dictionary. Four Volumes, Comprehensive. Tehrán: Jahán e ráyáne. 4172 s. ISBN 964770206X.
  • Aryanpur Kashani, Manoochehr (1998) The Aryanpur Progressive English-Persian Dictionary. One Volume, Concise. Tehrán: Jahán e ráyáne. 1694 s. ISBN 9646715516.
  • Finn, Alexander (1884) Persian for Travellers. London: Trübner & Co. 232 s.

  Persiska-tyska
  • Junker, Heinrich F. J. & Bozorg Alavi (2002) Wörterbuch Persisch-Deutsch. Wiesbaden: Harrassowitz. 9:e oförändrade upplagan. 864 s. ISBN 3447045612.
  • Asbaghi, Asya & Hans-Michael Haussig (2007) Großes Wörterbuch Persisch-Deutsch. Hamburg: Buske. 928 s. ISBN 3875484010.

  Nederländska-persiska
  • Afkari, Afshin (2008) Nederlands-Perzisch idioomwoordenboek. Amsterdam: Amsterdam University Press. 518 s. ISBN 978 90 8964 007 9.

  Persiska-italienska
  • Coletti, Alessandro & Hanne Coletti Grunebaum (2006) Dizionario persiano-italiano. Roma: La Sapienza. 720 s. ISBN 8889362979.

   Ryska-persiska-ryska
   • Восканян, Г.А. (2008) Русско-персидский словарь. Москва:  АСТ, Восток–Запад. 865 стр.
   • Персидско-русский фразеологический словарь. 554 стр. 
   • Клевцова (1995) Русско-персидский словарь. Учебный. فجر اسلام.  Стр. 872.
   • Мирзабекян, Ж. М. (1973) Русско-персидский политехнический словарь. Москва: Советская энциклопедия.
   • Рубинчик, А. Ю. (1970) Персидско-русский словарь в двух томах. Москва: Советская энциклопедия.
   • Миллер, Б. В. (1953) Персидско-русский словарь. Москва.
   • Гаффаров, Мирза Абдулла (1914-28/1974) Персидско-русский словарь. Москва: Наука. 962 стр.
   • Хащаб, А.О. (1906) Русско-персидскiй словарь съ краткой этимологiей персидскаго языка. С.-Петербургъ: Типо-Литографiя Н. Евстифѣева. 326 стр. [s kratkoj etimologijej skall här tolkas som med kort grammatisk översikt]


     Persiska-polska
     • Javaheri, Katarzyna & Michael Javaheri (2007) Współczesny słownik persko-polski. Kraków: Persepolis. 356 s. ISBN 8392240847.

      Tjeckiska-persiska-tjeckiska
      • Vystrčilová, Darina (2002) Příruční slovník persko-český. Praha: PCHE - PetroChemEng. 331 s. ISBN 8002015215.
      • Mirchi, Reza (2002) (První) persko-český slovník. Praha: Nakladatelství Pardis. ISBN 80-902523-1-1.
      • Mirchi, Reza (1996) První česko-perský slovník. Praha: Nakladatelství Pardis. ISBN 80-900151-3-1.

      Baklängesordbok
      • Majidi, Mohammad-Reza (1995) Strukturelle Grammatik des Neupersischen (Fârsi). Bd 3, Rückläufiges persisches Wörterbuch: eine lexikalisch-morphologische Untersuchung mit Methoden der linguistischen Datenverarbeitung. Hamburg : Buske, 1093 s. ISBN 3-87118-980-4