Skolböcker

En stor mängd iranska skolböcker tillhandahålls av det statliga skolnätverket Roshd. För att öppna deras pdf-filer måste du först spara ner och installera hjälpfilen eBookDarsi.pfx som finns här. Spara först ner pfx-filen till ditt skrivbord. När den ligger där skall du sedan dubbelklicka på den så att den installeras på din dator. Under installationen skall du ange kod 123456, men inte ändra någonting annat. Skolböckerna kan bara öppnas lokalt på din dator, inte i webbläsaren. Du måste alltså spara ner pdf-filerna och sedan klicka på dem för att öppna dem, inte låta webbläsaren göra det åt dig. Enklast gör du det genom att högerklicka på själva länken och välja "Save link as...".

Även Offentliga byrån för tryckning och distribution av läroböcker tillhandahåller massor av läroböcker som pdf-filer, men hos dem är varje bok uppdelad i en fil per kapitel. Mest är det därför mellanskolans geografiböcker om vart och ett av Irans landskap som kan vara intressanta, men byrån erbjuder även ett antal andra böcker som inte tillhandahålls av Roshd enligt listan nedan. De har också sin egen pfx-fil som heter pdfuser.chap.sch.ir.pfx och kan hämtas här. Den måste också installeras för att deras pdf-filer skall kunna öppnas. Instruktionerna är desamma som ovan. Koden är 123456
 

Småskolans årskurs 1


Småskolans årskurs 2


Småskolans årskurs 3


Småskolans årskurs 4


Småskolans årskurs 5


Mellanskolans årskurs 1


  Mellanskolans årskurs 2


   Mellanskolans årskurs 3


   Mellanskolans geografiböcker 


   Gymnasiets årskurs 1


   Gymnasiets årskurs 2


   Gymnasiets årskurs 3


   Gymnasiets universitetsförberedande årskurs