Tadjikiska

I Tadjikistan är tadjikiska officiellt språk. Även denna språkform står persiskan mycket nära och betraktas emellanåt som en persisk dialekt. Tadjikiskan skrivs dock med det kyrilliska alfabetet och har en något annorlunda ljudstruktur, i synnerhet när det gäller vokalerna. Dessutom finns ett stort antal ryska lånord och vissa ursprungligt persiska ord används med en annan betydelsenyans än i den iranska persiskan. Skillnaden mellan språkformerna kan närmast liknas vid skillnaden mellan svenska och norska.

För den som vill höra lite elementär tadjikiska tillhandahåller Washington University ljudfiler till en språkkurs.

Ordböcker

Läroböcker på engelska

Läroböcker på ryska
  • М. Махадов (1993) Самоучитель таджикского языка. Душанбе: Маориф. 271 стр. ISBN 5-670-00214-8.
  • С.Д. Арзуманов (1989) Худомӯзи забони тоӌикӣ. Самоучитель таджикского языка. Душанбе: Маориф. 328 стр. ISBN 5-670-00035-8. 
  • С.Д. Арзуманов & А. Сангинов (1988) Забони тоӌикӣ. Таджикский язык. Душанбе: Маориф. 416 стр.

Grammatik
  • Nasrullo Khojayori & Mikael Thompson (2009) Tajiki Reference Grammar for Beginners. Georgetown University Press, ISBN: 9781589012691. 168 s.
  • John R. Perry (2005) A Tajik Persian Reference Grammar. Leiden & Boston: Brill. 521 s.
  • Shinji Ido (2005) Tajik. Languages of the World  / Materials 442. LINCOM. 98 s.

Länkar